Resor

P3 arrangemang - hemligheten till framgång

Regeringen är ofta inspirerad att söka partnerskap med privata företag för att utveckla och annars använda den mark man äger, antingen direkt eller indirekt (som genom offentliga organ, på ett mer effektivt sätt. Dessa offentlig-privata partnerskap är ganska unimaginatively kallas P3 eller PPP-arrangemang.

När regeringen äger ett land (eller en ledig gammal byggnad) att det saknar resurser för att utveckla eller sanera ordentligt, en P3 arrangemang verkar vara en perfekt lösning. Ser på det från en finansiell och ekonomisk synvinkel, skulle det definitivt vara bättre för regeringen att söka en partner att sanera marken till en mer produktiv och nyttiga användning, såsom Hotell, hellre än att låta det sitta träda och ignoreras. Utöver själva hotel projektet ökade tillhörande investeringar, sund ekonomisk verksamhet drivs av stöd företag, nya arbetstillfällen och de nya skatteintäkter som härrör från alla dessa aktiviteter fördelar markägaren (i detta fall, regeringen) på grund av ökade markvärde på grund av utvecklingen.

Men fördelarna är mindre uppenbara för den privata enheten deltar, som bidragit egna kapital, resurser och marknadsföring tapperhet till att projektet lyckas. Det vanligaste klagomålet från dessa enheter är oftast otillräckliga graden av avkastning på investeringen. Den privata sektorn måste gå försiktigt för att de får en rimlig avkastning på sina investeringar och offentliga byrån har inget att förlora eftersom det bokstavligen erbjuder bara den mark som det redan äger.

I samband med P3 arrangemang, be om hjälp av en kreativ och erfaren konsult som har arbetat i andra P3 scenarier innan har visat sig vara den bästa metoden. För ordningen vara ömsesidigt fördelaktigt, rätt mängd av offentligt stöd, om up-front till stöd i direkta kostnader eller anstånd (ibland i form av skatt eller verktyget krediter eller back-slutade marken leasingavgifter) över tiden, bör ingå som ett strukturellt stöd av projektet så att konsulten vet hur man korrekt struktur P3 arrangemanget.

Även drag av mark använda med en låg buy-in, liksom lediga tomter erbjuds av offentliga organ i P3 arrangemang, kan tyckas deal för livet, vissa begränsningar och förvecklingar inblandade på grund av de krav som ställs på mark och planer inom den offentliga sektorn är ofta förbises eller underskattas. Den privata enheten kan redan investeras betydligt innan dessa begränsningar blir uppenbara och vissa enheter kan känna sig lurade eller utsatta när de uppenbara. Begränsningar som ökar utveckling och konstruktion kostnader - ibland kompensera det offentliga ekonomiska stödet - inkluderar krav gällande löner eller andra erbjudanden med de lokala fackliga organisationerna.

För att vara mest effektiva, bör lämpliga finansiella strukturera vara en del av planeringsstadiet så att den kan skydda den privata sektorn från denna risk och ändå ta tillfället i akt sådana P3 arrangemang erbjuder. I slutändan för budgivning för att lyckas, är med en konsult med P3 erfarenhet absolut nödvändigt.